NONAGON FÖRENING

Nonagon är en ideell kulturförening som grundades för att skapa musik- och konstupplevelser på unika platser utanför storstäderna. Föreningen är inriktad på audiovisuella uttryck, och vill genom experimenterande musik och konst bjuda in till minnesvärda möten och upplevelser utanför de etablerade institutionerna. Syftet är att utveckla nya samarbeten mellan kreatörer och verka gränsöverskridande mellan olika konstformer.


Kontakt: info@nonagonfestival.se